Steun ons voor langere tijd

De periodieke schenking

Stichting De Downdriehoek is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI, algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat periodieke giften aan Stichting De Downdriehoek volledig aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Stichting De Downdriehoek hoeft over uw gift geen schenkingsbelasting af te dragen. Iedere euro komt dus volledig ten goede aan de missie van de stichting.

Het belastingvoordeel is meestal het grootst wanneer u een periodieke gift doet. U zegt dan toe om voor minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken. Hiervoor stelt u een schenkingsovereenkomst op.
De fiscale aftrek van een periodieke schenking is niet gebonden aan een minimum of maximum. U kunt het gehele bedrag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

De verhogingsfactor van 25% geldt voor de eerste €5.000 van uw schenking. De komende jaren zal het percentage waartegen u uw schenking in box 1 maximaal kunt aftrekken worden verlaagd. In 2019 was dit nog 51,75%. In 2020 is dit verlaagd naar 46%, in 2021 werd dit 43%, in 2022 40% en in 2023 37,1%.