ANBI status

Wooninitiatief De Downdriehoek (WDD) heeft de ANBI status ontvangen

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om door de Belastingdienst als ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de activiteiten van de instelling nagenoeg volledig een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen.

Het grote voordeel is dat u uw gift aan het Wooninitiatief De DownDriehoek kunt aftrekken via de Belasting. Elke euro die u aan ons geeft, komt echt ten goede aan de opzet van het wooninitiatief voor de jongeren.

Op de ANBI vindt u alle informatie en voordelen.

Algemene informatie

Naam organisatie:
Stichting De Downdriehoek

RSIN/KvK nummer:
858195082/70213445

Internet adres:
https://www.downdriehoek.nl

Contactgegevens:
Postadres: De Wieder 37, 1704 AZ Heerhugowaard-De Noord

Telefoonnummer oprichter/secretaris bestuur mevrouw T. Schouten:
06-11342724

Doelstelling:
Ons doel is het realiseren van een wooninitiatief voor 9 jongeren met een verstandelijke beperking, zodat zij verder kunnen opgroeien in een voor hun zo normaal mogelijke leefomgeving met hun leeftijdsgenoten. Hiervoor willen wij een huiselijke, gezellige en kleinschalige woning opzetten. Ons streven is een wooninitiatief te realiseren waar jongeren in 2023 kunnen gaan wonen.

Beloningsbeleid

De bestuurders van WDD ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben eventueel wel recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Bewoners van de Downdriehoek

Beleidsplannen

Jaarverslagen

Jaarrekeningen