Missie & Visie

Een woonvoorziening voor jongeren met een verstandelijke beperking

De missie van De Downdriehoek is het verzorgen van een woonvoorziening voor jongeren met een andere verstandelijke beperking. Alle jongeren kunnen goed met elkaar overweg. Waar nodig wordt er verzorging en begeleiding op maat geleverd. In 2023 wonen 9 jongeren in de woonvoorziening.

Even in het kort...

Vijf bevriende jonge mensen: Gilano, Jesse, Joey, Nicky en Viggo, allen met het syndroom van Down, hebben elkaar leren kennen doordat ze gezamenlijke hobby’s hebben en bij elkaar op school zitten. In 2020 is de groep uitgebreid met vier nieuwe, toekomstige bewoners: Kaj, Mara, Roan en Sem. Ook de nieuwe jongeren kennen de eerder genoemde jongeren en elkaar van school, dagbesteding of sporten.

Deze unieke mensen wonen allen in de Kop van Noord-Holland (Noord-Scharwoude, Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp, ’t Veld, Winkel en Den Helder.) Door hun vriendschap zijn de ouders, broers en zussen ook met elkaar bekend.

Een paar jaar geleden is het idee ontstaan om een gezamenlijk wooninitiatief te gaan vormen: De Downdriehoek. Deze staat voor de geografische driehoek waarin wij wonen. Dit initiatief is inmiddels uitgewerkt naar een woonproject. Dit woonproject heeft een bestuur dat samengesteld is uit de gezamenlijke ouderparen. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal onbezoldigde externe begeleiders.

Woonproject
Het woonproject behelst het faciliteren van een speciale woonvoorziening.

Deze woonvoorziening zouden we ook aan willen bieden aan andere jongeren met het syndroom van Down, het syndroom van Baufet of een andere verstandelijke beperking. Het zou geweldig zijn als de groep van 10 jongeren straks kunnen gaan samenwonen.

Samenwonen
Met elkaar wonen, samenwonen dus, met 24 uur per dag begeleiding en ondersteuning. Elke jongere heeft zo zijn eigen specifieke zorgvraag. De één heeft meer begeleiding nodig, de ander verzorging en verpleging. Het verlangen naar een eigen plek, met elkaar samenwonen is ontstaan omdat de jongeren ook vrienden zijn. Ook de jongeren die nu aangesloten zijn passen goed binnen de al bestaande groep. Een gezamenlijke klik is erg belangrijk.

In de geografische driehoek Noord-Scharwoude, Heerhugowaard De Noord, Nieuwe Niedorp en Den Helder, bij voorkeur in Schagen.

We willen een bijzonder en uniek concept voor deze jongeren neerzetten, waarbij goede zorg gegarandeerd is. Het uitgangspunt is: zo normaal mogelijk en speciaal indien nodig. In de kleine professionele woning wordt goede (en betaalbare) zorg op maat geboden. Er is een platte organisatiestructuur en de lijnen zijn kort. Verantwoording wordt afgelegd aan het bestuur en de middelen worden uitsluitend gebruikt waar zij voor bedoeld zijn.

2023: dat is het jaar dat de woning open zou moeten gaan. Dit is het jaar waarin de bewoners de volwassen leeftijd bereiken en hun opleiding hebben afgerond.

We hebben de komende jaren flink wat werk te verzetten. We zoeken een mooi pand die we levensbestendig kunnen (ver)bouwen, zodat wij de jongeren met een gerust hart achter kunnen laten. Dit pand heeft een gezamenlijke ruimte, maar ook een ‘appartement’ voor elke jongere. Dit appartement wordt door ons gehuurd. De huur wordt opgebracht door een betaling van een zogenaamde Wajong uitkering. De zorg zal worden betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg.

Wat hebben we nodig
Om dit project te volbrengen hebben we geld nodig. Op diverse manieren wordt er de komende tijd ingezet op presentaties, informatieavonden, sponsoring en Crowdfunding. De opbrengst zal voor 100% ten goede komen aan dit project. Dit is ook de reden dat wij inmiddels van de Belastingdienst een zogenaamd ANBI registratie met nummer hebben waardoor elke gift ook aftrekbaar is van de belasting. Hierdoor bent u gegarandeerd van het feit dat uw bijdrage uitsluitend ten goede komt aan dit project.

Joey
Viggo
Duimen omhoog
Roan