Doneer een artikel

De inrichting
van ons wooninitiatief

Om een huis leefbaar te maken hebben we ook veel spullen nodig, helpt u ons mee met de inrichting van ons wooninitiatief?