VriendenClub

Logo Downdriehoek VriendenClub

Word lid van onze VriendenClub!

Om ons doel te realiseren, een wooninitiatief voor 9 jongeren met een verstandelijke beperking, zoeken wij vrienden die mee willen helpen.
Wij willen een huiselijke, gezellige en kleinschalige woning opzetten zodat zij verder kunnen opgroeien in een voor hun zo normaal mogelijke leefomgeving met hun leeftijdsgenoten. Ons streven is een wooninitiatief te realiseren waar jongeren in 2023 kunnen gaan wonen.

Het ouderinitiatief heeft er bewust voor gekozen een gemeenschappelijke ruimte te creëren om daar, door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, een prettig sociaal contact tussen de bewoners te bevorderen. De kosten van het inrichten van de gemeenschappelijke ruimte, en de activiteiten die worden georganiseerd, komen volledig voor rekening van het ouderinitiatief. Omdat deze woonvorm geheel zelfstandig, zonder subsidie, functioneert kunnen wij uw hulp, nu en in de toekomst, goed gebruiken. Uw bijdrage is dus zeer welkom.

Uw bedrijfsnaam kan met toestemming van u op onze website worden geplaatst.
Als donateur houden wij u op de hoogte via een nieuwsbrief. U kunt ons volgen via de website en onze Facebook pagina.
Mogen wij op u rekenen als lid van onze VriendenClub?